Ваш личный консультант (044) 351-25-25 (098) 160-01-00

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ» В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ТОВ «ДЕВА КЛІНІК»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Організатором рекламної акції «День відкритих дверей» (надалі – Акція) є Медичний центр ТОВ «ДЕВА КЛІНІК», місцезнаходження: м. Київ, вул. Почайнинська, 4 (надалі — DEVA Clinique).

1.2.      Правила Акції визначають порядок і умови проведення рекламно — інформаційних заходів, направлених на популяризацію серед потенційних споживачів послуг Банку пуповинної крові, інших тканин і клітин Медичного центру ТОВ «ДЕВА КЛІНІК» (надалі – DEVA Cryobank) по збору, виділенню та зберіганню стовбурових клітин пуповинної крові, пуповини, плаценти.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АКЦІЇ

2.1.      Основними завданнями проведення Акції в DEVA Clinique:

2.1.1.   підвищення рівня обізнаності споживачів з унікальністю та специфікою послуг, що надаються DEVA Cryobank;

2.1.2.   ознайомлення потенційних споживачів послуг DEVA Cryobank з: процедурою збору пуповинної крові, її лабораторного дослідження; головними перевагами зберігання стовбурових клітин пуповинної крові, плаценти, пуповини та молочних зубів у DEVA Cryobank; умовами зберігання зразків стовбурових клітин; можливостями використання в DEVA Clinique збережених у DEVA Cryobank зразків стовбурових клітин; переліком захворювань, що лікують за допомогою стовбурових клітин в DEVA Clinique; особливостями надання послуг.

 1. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1.      Акція проводиться 03 лютого 2018 року з 12.00 до 17.00.

3.2.      Акція проводиться в DEVA Clinique за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 4.

 1. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

4.1.      Взяти участь в Акції мають право всі повнолітні вагітні жінки, жінки, які планують вагітність, члені їх родин, інші особи, що зацікавлені в придбанні послуг DEVA Cryobank  (надалі – „Учасники Акції”), які зареєструвались за посиланням http://bit.ly/2DD90qG або за телефонами +38 (044) 351 25 25, +38 (098) 160 01.

 1. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ В АКЦІЇ

5.1.      Кожний Учасник Акції, що укладе під час проведення Акції договір на послуги DEVA Cryobank, отримує:

5.1.1. персоніфікований Подарунковий сертифікат номінальною вартістю 3000 грн. на наступні послуги DEVA Cryobank:

5.1.2. послугу по безкоштовному зберіганню зразків пуповинної крові, пуповини, плаценти протягом поточного року з дати укладання договору та продовження безкоштовного зберігання терміном  ще на 1 (один) рік.

5.2.      Подарунковий сертифікат має термін дії 6 (шість) місяців від дати його видачі Учаснику Акції, є неіменним, та може бути переданий будь-якій третій особі, що матиме право використовувати Сертифікат на отримання визначених в п. 5.1.1. вище послуг DEVA Cryobank.

 1. ПРАВА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ.

6.1.      Учасники Акції мають право:

6.2.      Доступ учасників Акці до DEVA Clinique  відбувається на підставі реєстрації, яку кожен з учасників здійснив за посиланням http://bit.ly/2DD90qG або https://deva-cryo.com/uk/podiyi/den-vidkritih-dverej-u-deva-cryobank/ за телефонами +38 (044) 351 25 25, +38 (098) 160 01.

 1. ОБОВ‘ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

7.1.      Учасники Акції зобов’язані:

7.1.1.   прибути в приміщення DEVA Clinique  в дату та час проведення Акції.

7.1.2.   дотримуватися належних норм поведінки в медичному закладі.

7.2.      У приміщенні DEVA Clinique забороняється:

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1.      Учасник Акції підтверджує і гарантує, що вся надана ним інформація є достовірною.

8.2.      Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасник Акції підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку даних для цілей Акції.

8.3.      Відповідно до Закону України « Про захист персональних даних» власником бази персональних даних є організатор акції — ТОВ «ДЕВА КЛІНІК».

8.4.      Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він дотримуватиметься усіх положень чинного законодавства України щодо нерозголошення особистої інформації, окрім випадків передбачених даними Правилами.

8.5.      В рамках проведення Акції, обов’язок з нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб, згідно з ЗУ „Про податок з доходів фізичних осіб”, несе Організатор Акції. Участь в Акції означає автоматичне ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов’язання їх виконувати.

8.6.      Організатор Акції залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Замовника у майбутньому.

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1.      Ці Правила Акції розміщуються на Інтернет-сайті:  deva-cryo.com. з 26 січня 2018 року.

9.2.      Організатор Акції залишає за собою право вносити зміни в дані Правила з обов’язковим їхнім розміщенням на Інтернет-сайті: www. deva-clinique.com.

9.3.      У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

9.4.      Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

9.5.      Ці Правила Акції є договором приєднання відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України. Укладання такого договору можливо виключно шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору. Своєю участю у акції кожен Учасник акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватись та зобов‘язується виконувати, та що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.

Вам перезвонить?  ×
  Подписаться

   * - обязательные поля

   ×
   Вам передзвонити?

   [cf7-form cf7key=»vam-perezvonit-ukr»]

   ×
   Підписаться

   [cf7-form cf7key=»pidpisatisya»]

   ×